Zvok in razsvetljava

  • Nadgradnja zvočnega sistema na obstoječi lokaciji v skladu z značilnostmi lokacije in potrebami izvajalcev
  • Nadgradnja razsvetljave na obstoječi lokaciji v skladu z
    značilnostmi lokacije in vrsto dogodka