Oglaševanje

  • Celostne akcije
  • Integrirano tržno komuniciranje od strategije do izvedbe, dolgoročna komunikacija
  • Celostne grafične podobe
  • PR
  • Promocije
  • Publikacije
  • Spletno komuniciranje, TV, tisk, radio

Zagotavljamo kreativen pristop pri iskanju in izboru primernih ter cenovno ustreznih medijev in inovativnih oglaševalskih rešitev po meri naročnika.
Produktna analiza, analiza trga.
Branding.
Izdelava medijskih načrtov, simulacija in analiza učinkovitosti oglaševalske akcije.