Najem projekcijskega platna

  • Najem najsodobnejšega panoramskega platna (35 x 5 m), podporni sistem za projektorje z visoko svetilnostjo (high
    luminosity) in IT oprema
  • Tehnično osebje (vzpostavitev sistema, postavitev časovnice, projekcija)
  • Celotna izvedba projekcije
  • Nudimo tudi platno dimenzij 12 x 4 m ter dodatno 4 x 3 m projekcijsko platno, skupaj s tehnično podporo in IT opremo